امروز : 04 خرداد 1403
دبیرخانه هیأت امناء
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
01 بهمن 1402
جلسه هیأت امناء مورخ 1402/10/24
جلسه هیأت امنای دانشگاه با حضور نماینده وزیر و دبیر هیأت های امناء، مجامع و شوراهای وزارت بهداشت، جناب آقای دکتر گلمکانی و رئیس محترم دانشگاه و اعضاء هیأت امناء، با محوریت تصویب عملکرد بودجه تفصیلی سال 1401 و گزارش حسابرسی منتهی به سال مالی 1401 دانشگاه در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ در تهران برگزار گردید.
25 مرداد 1402
جلسه هیأت امناء مورخ 1402/05/25
جلسه هیأت امنای دانشگاه با حضور نماینده وزیر و دبیر هیأت های امناء، مجامع و شوراهای وزارت بهداشت، جناب آقای دکتر گلمکانی و رئیس محترم دانشگاه و اعضاء هیأت امناء، با محوریت تصویب بودجه سال 1402 و شاخص های عملکرد سال 1401 دانشگاه در روز چهار شنبه 25 /05/1402 در تهران برگزار گردید.
23 مرداد 1402
جلسه هیأت رئیسه با رویکرد بررسی شاخص ها و عملکرد دانشگاه 1402/05/23
با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر ساکی و مشاور رئیس و رئیس دبیر خانه هیأت امناء، آقای دکتر خاکساری جلسه تشکیل شد.
10 مرداد 1402
جلسه کمیسیون دائمی هیات امناء مورخ 1402/05/10دانشگاه برگزار شد
طرح و تصویب بودجه تفصیلی سال 1402 بررسی پیشنهادات اختصاصی، مشترک و گزارش عملکرد دانشگاه در سال 1401
رویدادها
مشاهده همه
سوالات متداول
1- روند ارسال فرم پیشنهادات هیأت امناء چگونه است ؟

تمام پیشنهادات واحد های تابعه دانشگاه باید از طریق معاون محترم مربوطه بعد از بررسی و تحقیق و جمع آوری مستندات لازم ، در قسمت وظایف و اختیارات سایت هیأت امناء، قسمت فرم را کامل کرده و طی نامه به همراه پیوست فرم و مستندات، به رئیس دبیرخانه هیأت امناء ارسال گردد.

2- چه زمانی میتوانیم پیشنهادات معاونت را به دبیرخانه هیأت امناء ارسال کنیم؟

در طول سال، امکان ارسال پیشنهادات  معاونت های محترم به دبیرخانه می باشد ولی با توجه به برگزاری فصلی جلسات، ترجیحا بهار و پاییز ، پیشنهادات خود را در قالب نامه با پیوست فرم تکمیل شده ی پیشنهادات، به مشاور ریاست دانشگاه و رئیس دبیرخانه هیأت امناء ارسال نمایید.

3-برای دریافت نتیجه پیشنهادات چه زمانی باید اقدام کنیم؟

بعد از تشکیل جلسه کمسیون دائمی هیأت امناء، مشاور رئیس و رئیس دبیرخانه پیشنهادات "موافقت نشد " را به معاونت های مربوطه ابلاغ می نمایند. و "پیشنهادات موافقت شده "پس از بررسی در جلسه هیأت امناء در وزارت متبوع، به صورت مصوبه، توسط وزیر محترم به ریاست دانشگاه ابلاغ می گردد.و مشاور ریاست و رئیس دبیرخانه هیأت امناء نتیجه را به معاونت های مربوطه ابلاغ می نمایند.